OM MANI PEME HUNG

0 prod. w koszyku
kwota: 0,00 zł

O nas     Nasze książki     Zapowiedzi wydawnicze     Regulamin     Kontakt

Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Strona internetowa www.rogaty-budda.pl służy do składania zamówień na wybrane przedmioty (książki, płyty cd/dvd). Aby tą usługę zrealizować administrator uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby zamawiającej.

 2. Administratorem danych jest internetowy sklep Wydawnictwa Rogaty Budda, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych stworzona przez sklep nie jest udostępniana innym podmiotom, gdy nie wymaga tego realizacja zamówienia, oznacza to iż dane te nie są przekazywane, nie użyczane, ani sprzedawane innym osobom, firmom lub instytucjom - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu i obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Użytkownika.

 6. Rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie. Dane gromadzimy bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą. W przypadku złożenia zamówienia przez Internet potrzebujemy w celu jego realizacji pozyskać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adresdostawy i płatności (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto) oraz opcjonalnie numer NIP w celu wystawienia faktury na żądanie. Dane te są potrzebne w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy.

 7. Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji. Dane zbierane poprzez założenie konta na stronie internetowej Wydawnictwa Rogaty Budda służą jedynie do realizacji zamówienia oraz wysyłania newslettera do osób, które go zasubskrybowały.

 8. Dostęp do danych osobowych i ich aktualizowanie.
  • Każdy użytkownik posiada dostęp do swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji, jak również żądania ich usunięcia poprzez kontakt z Administratorem Sklepu.
  • Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  • Administrator serwisu nie ma dostępu do informacji podawanych na stronie bezpiecznych płatności. Dane te objęte są tajemnicą bankową i na żadnym etapie realizacji zamówienia nie są udostępniane Administratorowi serwisu.