OM MANI PEME HUNG

0 prod. w koszyku
kwota: 0,00 zł

O nas     Nasze książki     Zapowiedzi wydawnicze     Regulamin     Kontakt

Regulamin Sklepu Internetowego
Wydawnictwa Rogaty Budda


REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy Księgarnia Buddyjska Wydawnictwo Rogaty Budda, funkcjonujący pod adresem internetowym www.rogaty-budda.pl prowadzony jest przez: Fundację Rogaty Budda, ul. Roweckiego 10g/14, 45-268 Opole, REGON: 361179150.


SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy Księgarnia Buddyjska Wydawnictwo Rogaty Budda sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.rogaty-budda.pl

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.rogaty-budda.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy;

Płatność przy odbiorze – płatność dokonywana przez Klienta w momencie odbioru paczki od przedstawiciela Poczty Polskiej;

Przedpłata – płatność dokonywana przez Klienta za pomocą przelewu bankowego na konto Wydawnictwa Rogaty Budda.


§ 1. Składanie i realizacja zamówień
 1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę w każdy dzień tygodnia za pośrednictwem strony internetowej www.rogaty-budda.pl
 2. Zamówienia można składać po zarejestrowaniu się oraz potwierdzeniu rejestracji i zalogowaniu.
 3. Zarejestrowanie się na stronie internetowej Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o następującej treści:
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Sklepu, przekazanych w formularzu, dla celów należytego wykonania umowy;
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  • zapoznałem się z Regulaminem Sklepu i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
 4. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, za pomocą kliknięcia w ikonę "Dodaj do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
 5. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 6. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
  • wyboru zamawianych towarów i ich ilości;
  • wskazania adresu dostawy zamówienia;
  • wyboru opcji dostawy;
  • wyboru formy zapłaty;
  • wpisania kodu rabatowego jeśli otrzyma do niego uprawnienia ze strony Sklepu;
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sklep odbywa się według następujących zasad:
  Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożeniu zamówienia w Sklepie i przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty w formie Przedpłaty realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiony towar i wówczas dopiero Klient otrzymuje wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Następnie Klient otrzymuje informację o spakowaniu i nadaniu paczki przez Sklep pod wskazany przez Klienta adres.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia.
 9. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie. W takim wypadku Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy i zobowiązany do zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej, jeśli została przez niego zapłacona.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.
 11. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
§ 2. Ceny towarów
 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
§ 3. Modyfikacja składanych zamówień
 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu tylko do momentu przekazania towaru do spakowania paczki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Księgarni Buddyjskiej Wydawnictwa Rogaty Budda.
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: adresu wysyłki, numeru telefonu, zmiany zamawianego towaru, rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.
§ 4. Formy płatności
 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
  • osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest "płatność przy odbiorze";
  • Gdy wybraną formą płatności jest "przedpłata", Klient może wybrać spośród dostępnych metod płatności:
   a) płatność we własnym zakresie przelewem na rachunek bankowy Fundacji Rogaty Budda, Idea Bank, nr rachunku:
   30 1950 0001 2006 5232 7070 0002, w tytule podając nr zamówienia.
   b) płatność za pośrednictwem systemu PayPal.
 2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności oraz po wpłynięciu całej kwoty, na jaką opiewa zamówienie na konto Fundacji Rogaty Budda.
 3. Klient może podczas płatności skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie www Sklepu i nie obniżają cen na przecenione produkty.
 4. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami chyba, że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.
 5. W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości użytku niektórych opcji dostawy towarów lub form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te towary.
§ 5. Czas realizacji zamówienia i opcje dostawy
 1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.
 2. Maksymalny czas potrzebny Sklepowi do skompletowania przesyłki, spakowania paczki i przekazania jej do wysyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją dostawy wynosi 3 (trzy) dni robocze.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 4. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy, czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Dostawca ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada dostawca.
 5. Dostawa za granicę Polski: W przypadku wysyłki książek za granicę, nie należy korzystać z systemu sprzedaży Sklepu, lecz skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. Zamówione książki zostaną wysłane po uprzednim uzgodnieniu z Wydawnictwem Rogaty Budda: zamawianych tytułów i liczby egzemplarzy, kosztów wysyłki do danego kraju, formy płatności oraz opłaceniu zamówienia w formie przedpłaty.
§ 6. Reklamacje
 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku, gdy zamówiony towar posiada wady, posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu lub jest niezgodny z umową.
 3. W pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru do magazynu obsługującego zamówienia Sklepu z dopiskiem: "reklamacja".
 4. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych z "płatnością przy odbiorze".
 6. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki określonej w ust. 3 wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.
 7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
 8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta takiej propozycji w drodze e-mailowej.
§ 7. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane kontaktując się z Księgarnią Buddyjską Fundacji Rogaty Budda za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku zrealizowania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (dalej: "Ustawa"), Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer zamówienia, informacje o przedmiocie umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwracane towary Klient powinien odesłać na własny koszt w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep zwróci Klientowi środki pieniężne za oddany towar w terminie do 7 dni po jego odbiorze, przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego uzyskany w wyniku wymiany informacji między Sklepem, a Klientem.
§ 8. Dane osobowe
 1. 1. Sklep gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, a także przesyłania na podany przez Klienta adres e-mail materiałów reklamowych oraz informacji dotyczących Oferty Sklepu, przecen i kodów rabatowych (o ile Klient wyraził na to zgodę).
 2. 2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zalogowanie się na stronie Sklepu i złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie. Ponadto każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@rogaty-budda.pl
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14 września 2013 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.