OM MANI PEME HUNG

0 prod. w koszyku
kwota: 0,00 zł

O nas     Nasze książki     Zapowiedzi wydawnicze     Regulamin     Kontakt


Promienne Współczucie - biografia XVI Karmapy "Promienne Współczucie" to dwutomowa biografia XVI Karmapy Rangdziunga Rigpe Dordże - rozpoczęliśmy już prace nad tłumaczeniem pierwszego tomu tej niezwykłej książki (tłumaczem jest Grzegorz Kuśnierz).
Tom zawiera również nauki Karmapy, a także wspomnienia i wywiady najbliższych uczniów oraz przyjaciół. Planujemy wydać tę książkę w roku 2018, a rok później tom drugi.
Więcej informacji o książce (w języku angielskim) znajdziecie na stronie: Radiant Compassion - The Life of the 16th Gyalwa Karmapa.
Kiedy praktykujesz medytację siedząc w milczeniu,
jest w tym naturalna wewnętrzna czystość.
To jest natura Buddy –- Oświecenie.
Po prostu nie ma tam zwykłego świata, a wszystko jest wielką błogością.

- XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże
Do 10.05.2017 - zebraliśmy 15 000 zł, czyli 100% z 15 000 złIdea Bank
Dane do przelewu bankowego:
FUNDACJA ROGATY BUDDA
Bank: Idea Bank
Nr rachunku: 30 1950 0001 2006 5232 7070 0002
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe - K16


Akceptujemy płatności PayPal
Formularz wpłaty PayPal - kliknij.


Idea Bank
Bank account details:
FUNDACJA ROGATY BUDDA
Bank: Idea Bank
BIC/SWIFT : IEEAPLPA
IBAN: PL 30 1950 0001 2006 5232 7070 0002
Transfer title: Donation - 16 Karmapa


We accept PayPal payments
PayPal payment form - click.
10.04.2016

Prośba o wsparcie

Drodzy przyjaciele, buddyści i sympatycy buddyzmu,

Po 3 latach działalności wydawniczej możemy ocenić kondycję Rogatego Buddy na polskim rynku książek. Diagnoza jest następująca: przychody ze sprzedaży książek dostępnych w naszej księgarni internetowej wystarczają jedynie na pokrycie bieżących kosztów utrzymania wydawnictwa, środki nie kumulują się, utrudniając tym samym zebranie funduszy na druk kolejnych tytułów. Wynika to poniekąd z ogólnej słabej kondycji rynku książek w Polsce, ale przede wszystkim z niszowego profilu naszego wydawnictwa.

W planie wydawniczym mamy dwutomową biografię XVI Karmapy "Promienne Współczucie". Biorąc jednak pod uwagę niski poziom sprzedaży wydanych dotychczas tytułów szukamy innych rozwiązań, które pozwoliłyby zebrać sumę ok. 15 000 zł potrzebną do pokrycia kosztów druku tej książki. Chcemy wydać tę niezwykłą książkę w twardej oprawie, co znacząco zwiększa koszty druku.

Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o finansowe wsparcie. Liczy się każda, nawet relatywnie niewielka wpłata. Gdyby każda osoba czytająca ten apel przekazała 10 zł, nasza zbiórka zakończyłaby się w ciągu miesiąca.

Akcja zbierania funduszy będzie trwała do chwili wydania pierwszego tomu biografii, a ewentualne nadwyżki zostaną przeznaczone na wydanie drugiego tomu "Promiennego Współczucia".

Jeśli to, co robimy, uważacie za godne wsparcia, prosimy o dokonanie przelewu na nasze konto bankowe lub za pośrednictwem serwisu PayPal.

Z góry serdecznie dziękujemy Wam za wszelką pomoc!

Zespół Fundacji Rogaty Budda.

Support us

Dearest friends, Buddhists and sympathizers of Buddhism,

After 3 years of operation of our publishing house Rogaty Budda we can evaluate our position on the Polish book market. The diagnosis is as follows: the income from selling the books available in our online bookshop barely covers running costs of our publishing house. Funds are not accumulating which makes publishing new titles extremely difficult. To some extent it is due to the generally weak situation on the Polish book market, but the main reason is the fact that our publishing house belongs to a niche market.

Our publishing plan includes the translation of “Radiant Compassion" - biography of 16th Karmapa in two volumes. However, considering low sales level of the titles published so far, we are looking for new solutions that would help us to collect the necessary sum of PLN 15,000 (USD 4,000) to cover printing costs of this title.

That is why we kindly ask for your financial support. Every payment, even relatively insignificant, is of great value. Should every person reading this appeal support us with PLN 10 (USD 3), we would collect the necessary funds within a month.

Our funds collecting campaign will last until the book's publishing and gathered surplus, if any, will be allotted to publishing of the second volume of "Radiant Compassion".

If you approve of our work and believe it is worth supporting, please make a donation to our bank account or via PayPal.

We kindly thank you in advance for all your support!

The team of Rogaty Budda Fundation.